Mobilní čistírna BCZ 400

bcz400 P1030145Během rekonstrukcí čistíren odpadních vod se pravidelně setkáváme s problémem paralelního čištění přiváděné odpadní vody. Za tímto účelem byla naší firmou vyvinuta mobilní biologická čistírna odpadních vod BCZ 400. Jedná se o celonerezovou válcovou nádrž s vestavěným dosazovacím prostorem. Rozměry nádrže umožňují bezproblémový převoz a minimální zábor plochy. K aeraci a míchání aktivovaného kalu byl v nádrži umístěn aerátor 3HP AIRE-O2 Triton®. Díky přídavnému ventilátoru je umožněno střídání fází nitrifikace a denitrifikace. Celý objem aktivace je zařízením dostatečně promíchán a provzdušněn. Z aktivace je suspenze uklidňovacím válcem přiváděna do dosazovací nádrže tvaru komolého kužele.

Čistírna je tvořena samotnou nerezovou nádrží s lávkou, na které je umístěno zdvihací zařízení a rozvaděč. Veškerá elektrická zařízení - aerátor, ventilátor, čerpadlo vratného kalu a čerpadlo plovoucích nečistot - jsou napájena a řízena z vlastního rozvaděče. Osazení frekvenčního měniče na aerátor umožňuje citlivou manipulaci nejen s výkonem zařízení, ale také s dodáváním kyslíku.

Nádrž byla umístěna na ČOV Tvarožná Lhota, kde probíhala rekonstrukce stávající BČ 90. BCZ byla umístěna na volné ploše v areálu čistírny a po dobu rekonstrukce fungovala jako provizorní čistírna. Provozovatel rekonstruované čistírny, Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. nám tak umožnil vyzkoušení čistírny BCZ na reálném přítoku surové vody.

Parametry ČOV  
Počet EO 400
průměr 4,0 m
výška 4,6 m
Vcelk 53,8 m3

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

tel.: +420 518 359 618, +420 518 360 154, +420 518 360 155

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak