Hydranty

Měrný hydrantový nástavec

Měrné hydrantové nástavce jsou vyráběny pro vodoměry Qn 2,5, Qn 6 a Qn 10. Využití najdou především tam, kde dochází k pravidelným či jednorázovým odběrům vody přes pouliční hydranty, např. cvičení SDH, zavlažování veřejných prostranství, pouťové atrakce, cirkusy apod.

Měrný hydrantový nástavec se skládá z hydrantového šroubení s těsněním, vodoměru se sítkem a zpětnou klapkou, uzavírací nerezové klapky, bajonetové spojky na hadici "C", montážního vratidla a nerezového potrubí. Nerezová trubka je na dolním konci opatřena hydrantovým šroubením s těsněním pro připojení na hydranty ve veřejné síti. Na horním konci je zhotoven závit do kterého je našroubován vodoměr osazený sítkem pro zachycení nečistot a zpětnou klapkou bránící zpětnému proudění přes vodoměr. Na výtlačné straně vodoměru je našroubováno nerezové koleno 90° k jehož druhé straně je navařena uzavírací klapka. Měrný hydrantový nástavec je ukončen bajonetovou spojkou typu "C", která pod úhlem 45° směřuje dolů k zemi. Na trubce je ve výšce cca 700 mm upevněno nerezové vratidlo s jehož pomocí lze nástavec snadno instalovat a následně demontovat. Pro zabezpečení vodoměru proti jeho uvolnění je jak na vstupu tak i na výstupu ve šroubení provrtaný pojistný šroub, který současně slouží pro provlečení plomby. Očka pro plombu jsou též přivařena na trubce a kolenu.

Trubka, trubní dílce, vratidlo, uzavírací klapka jsou zhotoveny z nerez oceli, hydrantové šroubení a spojka ze slitin hliníku.

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 884/46, 696 01 Rohatec

tel.: +420 518 359 618, +420 518 360 154, +420 518 360 155
fax: 518 360 067
info@zemsky.cz

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak