Ostatní výrobky

Dalšími zákazníky naší firmy jsou také firmy dalších průmyslových odvětví , v nichž naši konstruktéři a výroba realizovali mnohdy složité potrubní rozvody technických plynů, kapalin, produktovodů, ale také teplé vody, užitkové vody a chemikálií.

Existuje však i řada ostatních našich zákazníků (koupaliště, aquaparky, lázně), kteří nepatří přímo do průmyslu, ale pro něž jsme u nás vyráběli řadu výrobků a funkčních či bezpečnostních doplňků pro jejich objekty jak do exteriéru, tak také do interiéru (nerezová zábradlí, schůdky, schodiště, nerezové nebo pozinkované lávky, atd.).

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

tel.: +420 518 359 618, +420 518 360 154, +420 518 360 155

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak