Provzdušňovací zařízení

Provzdušňovací zařízení

aerator okysliceni1

Od 30. září 2005 spolupracujeme s firmou Aeration Industries International, Inc. (Minnesota, USA) a dodáváme a montujeme jejich provzdušňovací technologie v České a Slovenské republice.

Provzdušňovací zařízení AIRE-O2 jsou zaměřena nejen na vnos vzduchu, ale zejména na jeho dokonalé rozptýlení, které je pro využití kyslíku klíčové. Aplikace aerátorů AIRE-O2 zaručuje přísun kyslíku do celého objemu nádrže, přičemž rozptýlení kyslíku je patrné jak ve vertikálním, tak v horizontálním směru. Stěžejním parametrem je velikost bublin, která díky použití difuzéru u všech zařízení odpovídá jemnobublinné aeraci (velikost bublin pod 2 mm) a zaručuje tak efektivní využití kyslíku.

nitrifikace denitrifakacePopis funkce:

 • Dvě funkce – míchání a provzdušňování
 • Jemnobublinná aerace (velikost bublin 1 – 4 mm)
 • Účinné horizontální míchání
 • Konstrukčně jednoduchá zařízení
 • Minimální údržba
 • Dlouhá životnost
 • Nastavitelný sklon hřídele umožňuje regulovat hloubku míchání
 • Hluboké míchání redukuje náklady na plošné zatížení
 • Minimální hlučnost zařízení

Konstrukčně jsou aerační zařízení velmi jednoduchá, skládají se pouze z elektromotoru, hřídele a vrtule. Tvar vrtule je vyvinut tak, aby zajistil co největší účinnost míchání. Vzduch je nasáván nad hladinou a veden dutou hřídelí k ústí, které je osazeno difuzérem. Vzduch je tak rozptýlen difuzérem a provzdušněná voda rozmíchána vrtulí.

Použití

 • Aerační zařízení jsou určena k míchání a provzdušňování vod v aktivačních nádržích čistíren odpadních vod, k zahušťování kalu, k provzdušnění rybochovných zařízení, či vodních nádrží ke zlepšení kvality vody.
 • Průmyslové odpadní vody: Potravinářský průmysl, papírenství, chemický a petrochemický průmysl splaškové odpadní vody: SBR, oběhové aktivace, zahušťování kalu
 • Povrchové vody: řeky, jezera, aplikace za chladného počasí

Důkaz je v míchání

Důležitost rozptýlení kyslíku a míchání je evidentní z testu s barvivy, která prováděla Auburnská univerzita. 2HP Aire-O2 aerátor byl umístěn do rybníku o rozloze 0,4 ha. Po pouhých 32 minutách byl celý rybník promíchaný a voda byla v pohybu. Zatímco u konkurenčního 3 HP povrchového aerátoru bylo po 80-ti minutách provozu pozorováno pouze místní promíchání a provzdušnění.

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 884/46, 696 01 Rohatec

tel.: +420 518 359 618, +420 518 360 154, +420 518 360 155
fax: 518 360 067
info@zemsky.cz

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak